Anmälningsformulär till Working Kelpie Mästerskapen 2018
Applicationform to Working Kelpie Mastership 2018
   
         
    Anmälan blir giltig när betalningen kommit in till klubben, 250 kr till pg 682486-6.
Betalningen ska vara inne senast två veckor före start, d v s den 20/7

The application is legal when payment is recieved, 250 SEK to bank account 682486-6.
IBAN bankaccount SE: 8080000008401235679901 BIC/SWIFT: SWEDSESS
The payment shall be recieved two weeks before contest, that is to say 20/7
   
         
   
Välj klass (endast en är möjlig per djurslag)
Choose class (only one is possible on each type of animal)


NÖT Björka Gård, Kristianstad, 3 augusti
CATTLE
 
   
2018-08-03: Bonnhundsklass NÖT. Mer info.
  Class 1 (Bonnhundsklass) CATTLE 
2018-08-03: Mästerskapsklass NÖT. Mer info.
Class 2 (Mastership) CATTLE 
Startar ej / Not starting on cattle  
 
   
   
FÅR Slättåkra Gård, Ljungbyhed, 4-5 augusti
SHEEP
 
   
2018-08-05: Novisklass FÅR. Mer info.
Novice class SHEEP
2018-08-04: Bonnhundsklass FÅR. Mer info.
  Class 1 (Bonnhund) SHEEP
2018-08-05: Mästerskapsklass FÅR. Mer info.
  Class 2 (Mastership) SHEEP
Startar ej / Not starting on sheep
 
   
   

Fyll i uppgifter om dig själv och din hund
Fill in the applicationform about you and your dog.

 

Om du har en utländsk hund du ej startat i Sverige tidigare måste du skicka hundens stamtavla till mig, Lillemor Bylund, mail info@eldars.it
If you are starting a dog not from Sweden for the first time you´ve got to mail the dogs pedigree to me, Lillemor Bylund, mail info@eldars.it

 
   
 
Förare:
Handler:
 
Adress:
Address:
 
Mail:
Mail:
 
Telefon:
Phone:
 
Hund:
Dog:
 
Regnr:
Reg no:
 
   
   
   
Detta är en spärr som säkerställer att du är en människa och
inte en spam-robot som använder formuläret.
Skriv in tecknen nedan i den tomma rutan, tryck sedan på skicka.
Write the letter down below in the empty box and then push "Submit

Detta är en spärr som säkerställer att du är en människa och inte en spam-robot som fyller i formuläret. Skriv in tecknen nedan i den tomma rutan, tryck sedan på skicka.

Web Form Code